Naši jubilanti
Na této stránce jsou zveřejňovány pouze gratulace občanům, kteří poskytli souhlas se zpracováním svých osobních údajů.

Rok 2018

Krásné 70. narozeniny oslavila dne 15. 7. 2018 paní Marie Štěrbová z Bělé u Jevíčka. Za obec se jí vydaly pogratulovat zastupitelka Anna Smreková a předsedkyně kulturní komise Markéta Vašková. Zastupitelstvo obce paní Štěrbové přeje do dalších let hlavně pevné zdraví, hodně štěstí, pohody a životního elánu!


V pondělí 9. 7. 2018 oslavila nádherné 90. narozeniny paní Růžena Hélová z Bělé u Jevíčka. Za obec jí v den narozenin přišly osobně pogratulovat zastupitelka Anna Smreková a předsedkyně kulturní komise Markéta Vašková. Zastupitelstvo obce paní Hélové přeje hlavně pevné zdraví, hodně štěstí, spokojenosti a životního optimismu!


Paní Libuše Ženatá ze Smolné oslavila v úterý 5. 6. 2018 své 70. narozeniny. Za obec jí přišli osobně pogratulovat místostarosta Josef Červinka a zastupitelka Anna Smreková. Zastupitelstvo obce paní Ženaté přeje do dalších let hlavně pevné zdraví, hodně štěstí, pohody a spokojenosti!


Další květnovou jubilantkou je paní Marie Bubeníková z Bělé u Jevíčka, která dne 23. 5. 2018 oslavila krásné 85. narozeniny. Za obec jí byly popřát vše nejlepší zastupitelka Anna Smreková a Zdena Hrdinová. Paní Bubeníkové zastupitelstvo obce přeje do dalších let hlavně pevné zdraví, hodně štěstí, pohody a dobré nálady!


Dne 10. 5. 2018 oslavila své 91. narozeniny paní Marie Továrková z Bělé u Jevíčka. Zastupitelstvo obce paní Továrkové přeje do dalších let hlavně pevné zdraví, hodně štěstí, spokojenosti a pohody!


V úterý 27. 3. 2018 oslavil své 85. narozeniny pan Stanislav Nárožný z Bělé u Jevíčka. Za obec mu byly 23. 3. 2018 osobně pogratulovat zastupitelka Anna Smreková a předsedkyně kulturní komise Markéta Vašková. Zastupitelstvo obce panu Nárožnému přeje do dalších let hlavně pevné zdraví, hodně štěstí, pohody a spokojenosti!


Poslední lednovou jubilantkou je paní Jitka Procházková ze Smolné. V neděli 28. 1. 2018 oslavila krásné 70. narozeniny. Za obec jí byli 20. 2. 2018 pogratulovat starosta Petr Nárožný a paní Marie Kobelková. Paní Procházkové zastupitelstvo obce přeje do dalších let hlavně pevné zdraví, hodně štěstí, spokojenosti a životního elánu!


Další lednovou jubilantkou je paní Jaroslava Strnadová ze Smolné, která dne 18. 1. 2018 oslavila krásné 85. narozeniny. Za obec jí byli v pondělí 29. 1. 2018 popřát vše nejlepší starosta Petr Nárožný a členka kulturní komise Miroslava Hebelková. Paní Strnadové zastupitelstvo obce přeje do dalších let hlavně pevné zdraví, hodně štěstí, pohody a dobré nálady!


Paní Svatava Komoňová z Bělé u Jevíčka oslavila dne 11. 1. 2018 krásné 70. narozeniny. Za obec jí v den narozenin přišli osobně pogratulovat místostarosta Josef Červinka a zastupitelka Anna Smreková. Zastupitelstvo obce paní Komoňové přeje do dalších let hlavně pevné zdraví, hodně štěstí, pohody a spokojenosti!


Dne 7. 1. 2018 oslavil své 70. narozeniny pan Milan Schiller z Bělé u Jevíčka. Za obec mu přišli 9. 1. 2018 osobně pogratulovat starosta Petr Nárožný a předsedkyně kulturní komise Markéta Vašková. Zastupitelstvo obce panu Schillerovi přeje do dalších let hlavně pevné zdraví, hodně štěstí, spokojenosti a životního elánu!


První letošní jubilantkou, která dne 6. 1. 2018 oslavila krásné 85. narozeniny, je paní Marie Porketová z Bělé u Jevíčka. Zastupitelstvo obce jí přeje do dalších let hlavně pevné zdraví, hodně štěstí, spokojenosti a pohody!


Naši jubilanti 2017

Naši jubilanti 2016

Naši jubilanti 2015