Naši jubilanti
Na této stránce jsou zveřejňovány pouze gratulace občanům, kteří poskytli souhlas se zpracováním svých osobních údajů.

Rok 2017

Posledním letošním jubilantem, ke kterému se vypravili zástupci obce, je pan Rudolf Bubeník z Bělé u Jevíčka. Dne 11. 11. 2017 oslavil své 91. narozeniny a ve středu 15. 11. 2017 mu byli pogratulovat místostarosta Josef Červinka a zastupitelka Anna Smreková. Zastupitelstvo obce panu Bubeníkovi do dalších let přeje hlavně hodně zdraví, štěstí, pohody a dobré nálady!


Krásné 75. narozeniny oslavila dne 7. 11. 2017 paní Karla Lukášková z Bělé u Jevíčka. Za obec jí 15. 11. 2017 byli pogratulovat starosta Petr Nárožný a předsedkyně kulturní komise Markéta Vašková. Zastupitelstvo obce paní Lukáškové přeje do dalších let hlavně pevné zdraví, hodně štěstí, spokojenosti a životního elánu!


Nejstarší občanka Bělé u Jevíčka, paní Vlasta Galová, oslavila dne 26. 10. 2017 své krásné 93. narozeniny. Za obec se jí 1. 11. 2017 vydali pogratulovat starosta Petr Nárožný a předsedkyně kulturní komise Markéta Vašková. Do dalších let paní Galové přejeme hlavně pevné zdraví, hodně štěstí, radosti, pohody a spokojenosti!


Krásné 85. narozeniny oslavila dne 27. 8. 2017 paní Milada Melcherová z Bělé u Jevíčka. Za obec jí 4. 9. 2017 byli pogratulovat místostarosta Josef Červinka a předsedkyně kulturní komise Markéta Vašková. Zastupitelstvo obce paní Melcherové přeje do dalších let hlavně pevné zdraví, hodně štěstí, pohody a životního elánu!


Pan František Schüch z Bělé u Jevíčka oslavil dne 5. 7. 2017 své 75. narozeniny. Za obec mu byly 10. 7. 2017 pogratulovat předsedkyně kulturní komise Markéta Vašková a zastupitelka Anna Smreková. Zastupitelstvo obce panu Schüchovi přeje do dalších let hlavně pevné zdraví, hodně štěstí, pohody a spokojenosti!


Dne 25. 6. 2017 oslavil své 70. narozeniny pan Ivan Koukal z Bělé u Jevíčka. Za obec ho byli dne 3. 7. 2017 navštívit místostarosta Josef Červinka a zastupitelka Anna Smreková. Zastupitelstvo obce panu Koukalovi přeje do dalších let hlavně pevné zdraví, hodně štěstí, pohody a životního elánu!


Další květnovou jubilantkou byla paní Ludmila Nárožná z Bělé u Jevíčka, která oslavila dne 31. 5. 2017 krásné 80. narozeniny. Za obec jí 30. 5. 2017 byli pogratulovat místostarosta Josef Červinka a paní Zdena Hrdinová. Zastupitelstvo obce paní Nárožné přeje do dalších let hlavně pevné zdraví, hodně štěstí, pohody a životního elánu!


Dne 30. 5. 2017 oslavil své 70. narozeniny pan Vlastimil Ženatý z Bělé u Jevíčka. Za obec mu v den narozenin přišli osobně pogratulovat starosta Petr Nárožný a zastupitelka Anna Smreková. Zastupitelstvo obce panu Ženatému přeje do dalších let hlavně pevné zdraví, hodně štěstí, pohody a spokojenosti!


Krásné 75. narozeniny oslavila dne 21. 5. 2017 paní Marie Nováková ze Smolné. Také jí zastupitelstvo obce přeje do dalších let hlavně pevné zdraví, hodně štěstí, pohody a životního elánu!


Rovněž paní Jarmila Schüchová z Bělé u Jevíčka oslavila dne 18. 5. 2017 své 70. narozeniny. Za obec jí byli 15. 5. 2017 pogratulovat místostarosta Josef Červinka a předsedkyně kulturní komise Markéta Vašková. Zastupitelstvo obce paní Schüchové do dalších let přeje hlavně pevné zdraví, hodně štěstí, radosti, pohody a spokojenosti!


Dne 4. 3. 2017 oslavil své 70. narozeniny pan Pavel Breuer z Bělé u Jevíčka. Za obec mu přišly 6. 3. 2017 osobně pogratulovat zastupitelka Anna Smreková a předsedkyně kulturní komise Markéta Vašková. Zastupitelstvo obce panu Breuerovi přeje do dalších let hlavně pevné zdraví, hodně štěstí, pohody a spokojenosti!


Další jubilantkou, která dne 12. 2. 2017 oslavila své 70. narozeniny, je paní Marie Koukalová z Bělé u Jevíčka. Za obec jí byli ve středu 15. 2. 2017 popřát vše nejlepší místostarosta Josef Červinka a zastupitelka Anna Smreková. Paní Koukalové přejeme do dalších let hlavně pevné zdraví, hodně štěstí, spokojenosti a pohody!


První únorový jubilant, kterému se osobně vydaly 6. 2. 2017 pogratulovat zastupitelka Anna Smreková a předsedkyně kulturní komise Markéta Vašková, byl pan Jindřich Štěrba z Bělé u Jevíčka. Dne 5. 2. 2017 oslavil své 70. narozeniny. Zastupitelstvo obce mu do dalších let přeje hlavně hodně zdraví, štěstí, pohody a dobré nálady!


Dne 15. 1. 2017 oslavil krásné 80. narozeniny pan Leopold Peter z Bělé u Jevíčka. Za obec mu přišli ve středu 18. 1. 2017 osobně pogratulovat starosta Petr Nárožný, zastupitelka Anna Smreková a předsedkyně kulturní komise Markéta Vašková. Zastupitelstvo obce panu Peterovi přeje do dalších let hlavně pevné zdraví, hodně štěstí, pohody a životního elánu!


Naši jubilanti 2016

Naši jubilanti 2015