Aktuality
16. 12. 2018
Výbor pro kulturu a občanské záležitosti a Dechový orchestr Malá Haná vás srdečně zvou na PŘEDVÁNOČNÍ KOLEDOVÁNÍ, které se uskuteční od 14:00 hodin u Obecního úřadu Bělá u Jevíčka. Něco teplého na zahřátí zajistíme, Vaše cukroví a jiné dobroty rádi ochutnáme. Více informací na plakátu zde.

Další informace:

Provoz kadeřnictví o vánočních svátcích:
středa 26. 12. 2018     zavřeno
středa 02. 01. 2018     otevřeno od 9:00

V pondělí 5. 11. 2018 tedy v den, kdy se v naší obci konala přednáška o důležitosti třídění odpadů, se v kontejneru na papír objevily např. slupky od brambor a kovové konzervy od rybiček, v kontejneru na biologicky rozložitelný odpad zase igelitový pytel s odpadky. Bohužel to není ojedinělý případ, naši pracovníci musí tyto "poklady" z kontejnerů vybírat prakticky obden. Proto důrazně upozorňuji na dodržování "Obecně závazné vyhlášky č. 1/2015 obce Bělá u Jevíčka o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ..." jejíž nedodržování je porušováním zákona se všemi možnými důsledky. Pro názornost přikládám i fotografie. Petr Nárožný, starosta obce.

Informace o změně způsobu svozu odpadů v naší obci, která nastane na jaře 2019, si můžete přečíst v letáčku zde a v článku Naše obec a odpady zde.

Od 5. 9. 2018 jsou na kontejnerovém stanovišti u OÚ a ve Smolné k dispozici nové nádoby na oleje a tuky z domácnosti, které se vhazují v PET lahvích.

Majitelé psů si mohou na OÚ Bělá u Jevíčka zdarma vyzvednout známky pro psy.

Do fotogalerie byly přidány fotografie z těchto akcí:
- S lampiónem za tajenkou 29. 10. 2018,
- Ustavující zasedání OZ 31. 10. 2018,
- Rozsvícení vánočního stromku ve Smolné 1. 12. 2018,
- Mikulášská besídka 7. 12. 2018.


Archiv: Aktuality 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006