Aktuality
29. 10. 2018
Místní lidová knihovna v Bělé u Jevíčka pořádá, v rámci projektu Nezapomeňte (se) vrátit, pro všechny děti a hravé dospělé akci "S LAMPIÓNEM ZA TAJENKOU". Sraz všech účastníků v 16:00 v knihovně. Více informací naleznete na plakátu zde.
31. 10. 2018
Starosta obce Bělé u Jevíčka svolává veřejné ustavující zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat od 17:00 v zasedací místnosti OÚ. Návrh programu naleznete zde.

Další informace:

Pardubický kraj vyhlásil dne 5. 9. 2018 4. výzvu na kotlíkové dotace v Pardubickém kraji. Více informací o této výzvě naleznete zde.

Od 5. 9. 2018 jsou na kontejnerovém stanovišti u OÚ a ve Smolné k dispozici nové nádoby na oleje a tuky z domácnosti, které se vhazují v PET lahvích.

V Místní lidové knihovně v Bělé u Jevíčka je k vidění stálá VÝSTAVA 50 FOTOGRAFIÍ z akcí, které se v naší obci uskutečnily od roku 2015 do současnosti. Více informací naleznete zde.

Fyzioterapeut Bc. Ľubomír Bičej, DiS. nabízí masérské, rekondiční a regenerační služby. Více informací naleznete na letáku zde.

Majitelé psů si mohou na OÚ Bělá u Jevíčka zdarma vyzvednout známky pro psy.

Do sekce Praktické informace pod odkaz Krajské ředitelství policie Pardubického kraje - preventivní články bude každý měsíc přidán článek s důležitými preventivními radami a zásadami.

Do fotogalerie byly přidány fotografie z těchto akcí:
- Přivítání prvňáčků 5. 9. 2018,
- Setkání důchodců 15. 9. 2018.


Archiv: Aktuality 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006