Odkazy

Státní instituce:

Portál veřejné správy ČR portal.gov.cz
Pardubický kraj www.pardubickykraj.cz
Česká daňová správa cds.mfcr.cz
Nahlížení do katastru nemovitostí nahlizenidokn.cuzk.cz
Pozemkový fond ČR www.pfcr.cz
Justice - obchodní rejstřík www.justice.cz
ARES - Ekonomické subjekty wwwinfo.mfcr.cz/ares
Český statistický úřad www.czso.cz
Celní správa ČR www.cs.mfcr.cz
Ministerstvo zdravotnictví ČR www.mzcr.cz
Krajská hygienická stanice www.khspce.cz

Zdravotnictví:

Lékárna U Bílého anděla www.lekarnajevicko.cz
Lékárna BENU Jevíčko www.benu.cz/jevicko-palackeho
Odborný léčebný ústav Jevíčko www.olujevicko.cz
Nemocnice následné péče Moravská Třebová www.nemocnicemtr.cz
Svitavská nemocnice, a.s. www.nemsy.cz
Nemocnice Boskovice s.r.o. www.nemocniceboskovice.cz
MUDr. Olga Nádeníčková - pediatrie www.pediatr-jevicko.cz
MUDr. Jana Trčková - praktický lékař pro dospělé www.saluspraktik.cz
MUDr. Zuzana Šedrlová - prakt. lékař pro dospělé, internista www.ordinaceplint.cz
MUDr. Taťána Michalina - gynekologie www.gynekologietanita.cz
MUDr. Michal Číšecký - oční www.ocni-mt.cz
MUDr. Petr Kučera - ortopedie www.ortopedie-mt.cz
MUDr. Martin Zandler - psychiatr mudrzandler.cz
prof. MUDr. Martin Vališ, Ph.D. - neurolog kontakt Moravská Třebová
Rehabilitace v Moravské Třebové www.re-hop.cz
Optik Otava www.optik-otava.cz

Sociální služby v regionu:

Pečovatelská služba Jevíčko www.psjevicko.cz
Charita Moravská Třebová mtrebova.charita.cz
Sociální služby města Moravská Třebová www.ddmt.cz
Domov na Kalvárii s.r.o. www.domovkalvarie.cz
Občanské sdružení Bonanza www.osbonanza.cz
Komunitní dům seniorů v Konici koduskonice.eu

Užitečné odkazy:

Dopravní spojení idos.cz
Dopravní portál Doprava Pardubického kraje www.dopravapk.cz
Multivyhledávač dopravních spojení Omio www.omio.com
Region Moravskotřebovska a Jevíčska www.regionmtj.cz
MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s www.masmtj.cz
Nabídka práce v okrese Svitavy pracesvitavy.cz
Turistický portál Pardubického kraje www.vychodni-cechy.info
Pardubický podnikatelský inkubátor P-PINK www.p-pink.cz
Mapový informační systém Geosense gp.geosense.cz/jevicko
Pardubický kraj pro rodinu www.krajprorodinu.cz