Černé skládky v obci
Problém černých skládek se s železnou pravidelností objevuje i v naší obci. Kritická místa - příkopa v Horním konci, Malonín a rokle nad Smolnou. Nejinak tomu je, bohužel, i v současnosti. V Horním konci změť papírových krabic, plastů, kovu, plechovek, vazelína, dokonce i brusle a kožená brašna, v Maloníně eternitová krytina, ve Smolné otlučená omítka, bohužel navíc vysypaná do míst, kde máme zasazené nové stromky.


Je to smutné a nepochopitelné, máme v obci popelnice a kontejnery na papír, plast i kov, na větší předměty dvakrát ročně velkoobjemové kontejnery, stejně jako na nebezpečný odpad. Otlučená omítka mohla být užitečná na zpevnění lesních cest, místo toho zničí a zadusí sazenice stromů, které tady měly být pro budoucí generace.

Od lidí, kteří tohle dělají, je to bezohlednost a barbarství a musí počítat s tím, že v případě prokázání tohoto zlořádu, dostanou pokutu, která může být až do výše 50 000 Kč.

Občané, kterým tohle není lhostejné, mějte oči otevřené. Starosta obce.