Koštování pálenek
   
Bělovsko-smolenské
koštování 29. 3. 2014
  Smolensko-bělovské
koštování 11. 4. 2015
  Bělovsko-smolenské
koštování 9. 4. 2016
     
Smolensko-bělovské
koštování 22. 4. 2017
  Bělovsko-smolenské
koštování 23. 11. 2019