Toulavá kamera ve Smolné 13. 6. 2020
Dne 13. 6. 2020 byla natáčena reportáž do Toulavé kamery s panem Karlem Lhotským, který od roku 2013 vytváří věrné modely středověkých hradů a vesnic. O den později byly tyto modely zpřístupněny veřejnosti v hasičské zbrojnici ve Smolné, odkud dále putovaly do rodného domu Leoše Janáčka v Hukvaldech čp. 40, kde jsou součástí expozice nazvané Země hradů.