Informace pro občany a chalupáře
Upřednostňujeme bezhotovostní platbu.

Místní poplatek za svoz komunálního odpadu (492 Kč/osobu) a místní poplatek za psa (100 Kč/pes), popř. poplatek za pronájem pozemků se bude vybírat v kanceláři Obecního úřadu Bělá u Jevíčka v tyto dny pouze dopoledne:

24. února 2021 (středa) od 7:00 do 11:30,
17. března 2021 (středa) od 7:00 do 11:30,
28. dubna 2021 (středa) od 7:00 do 11:30.

Ve Smolné se budou tyto poplatky vybírat v úterý 30. března 2021 v hasičské zbrojnici v době od 12:30 do 13:30.

Prosíme o dodržování protiepidemických opatření – roušky, rozestupy a ruce (dezinfekce).

Studenti, ubytovaní mimo trvalé bydliště, přinesou potvrzení o ubytování a o studiu.

Datum splatnosti poplatku je do 30. 4. 2021.

Pro bezhotovostní platbu na číslo účtu: 12521591/0100 uveďte, variabilní symbol 1340 + čp. domu (např. pro čp. domu 22 bude variabilní symbol 134022).

Případné dotazy Vám zodpovíme na tel. 461 325 624.